Patoluukut

                      Ohjauskeskukset
Mantikko Oy toimittaa sekä segmentti- että tasoluukut. Luukkujen käyttökohteita ovat muun muassa vesivoimalaitokset, säännöstely- ja makeavesialtaat, pumppuasemat sekä kanava- ja venesulut. Toimitamme sekä uudet luukut että korjaamme vanhoja.


Toimitamme myös luukkujen nostokoneistot; niin tappitankokoneistot, hydrauliset kuin vaijerikoneistotkin.

Mantikko Oy:n patoluukut toimitetaan ohjauskeskuksella, joka mahdollistaa luukkujen automatisoinnin sekä kaikkien luukkujen ohjaamisen keskusvalvomosta. Luukun voidaan myös automatisoida paikallisesti esimerkiksi säätämään vedenpinnankorkeutta haluttuun asemaan. Ohjauskeskukset voidaan toimitaa taajuusmuuttaja tai kontaktorilähdöillä sekä logiikka tai rele- ohjauksella

Välpänpuhdistajat

Mantikko Oy on kehittänyt oman välpänpuhdistajapuhdistajamallin. Välpänpuhdistaja voidaan toimittaa paikalliskäyttöisenä, etäohjattuna tai puhdistajaan voidaan lisätä paikallinen automaatio. Välpänpuhdistaja mahdolistaa välppien pitämisen puhtaana edullisesti vähentäen manuaalisen työn määrää.

                     Pieliteräkset

Toimitamme myös uudet patoluukkujen pielet sekä korjaamme vanhoja. Asennamme uudet teräspielet joko korjauksen yhteydessä varausuriin tai vaihtoehtoisesti voimme hoitaa koko pielien uusinan vanhojen poistosta täytevaluihin.

                   Kuivanapito

Työmaan hyvä kuivanapito luo perustan luukku- ja pielitöiden innistumiselle. Huolehdimme myös tarvitessa työmaan setityksestä ja kuivanapidosta työn aikana. Pitkän kokemuksen ansiosta pystymme tekemään työmaalle alusta asti hyvät olosuhteet töiden loppuunsaattamiseksi.